Animateur

Jenny Pearson

jenny.pearson@cansing.org.uk
 • Daw Jenny'n wreiddiol o ardal yr Wyddgrug yng Ngogledd Cymru, ac mae ganddi dair blynedd ar ddeg o brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion fel athrawes canu, arweinydd gweithdai mewn prosiectau cymunedol a theatr/cerdd, ac fel arweinydd corawl.
 • Mae Jenny'n perfformio ar raddfa ryngwladol fel unawdydd mezzo soprano proffesiynol ac fel aelod o gôr.
 • Mae Jenny'n frwdfrydig ac yn angerddol ynglyn â'r effaith gadarnhaol y gall canu ei chael ar fywyd rhywun ifanc ac wrth ei bodd yn cael cyfle i helpu i drosglwyddo sgiliau canu da a boddhaus mewn awyrgylch hapus a diogel.
 • Mae Jenny yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.
Jenny Pearson

Jennifer Walker

jenny.walker@cansing.org.uk
 • Ganed Jennifer yn Birmingham a graddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda'r anrhydedd uchaf bosibl ym mis Gorffennaf 2006. Wedi hynny cwblhaodd radd Meistr mewn perfformio yn y Coleg.
 • Mae Jennifer wedi ymddangos fel unawdydd yn nifer o brif leoliadau cyngerdd y DU, ac wedi recordio amryw o unawdau ar gyfer BBC Radio 3. Mae ei rolau opera'n cynnwys y rôl deitl yn y perfformiad cyntaf erioed o The Tailor's Daughter gan Brian Irvine ar gyfer Cwmni Ieuenctid Opera Cenedlaethol Cymru, y rôl deitl yng nghynhyrchiad Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru o Cendrillon (Massanet) a Micaela (Carmen- Bizet) ar gyfer y Lyric Musical Society. Yn ddiweddar bu'n perfformio rôl Denise (Veronique - Messager) yng Ngwyl Opera Buxton, Offeren Nelson Haydn gyda Cherddorfa Symffoni Lloegr a chyfres o gyngherddau ar gyfer Live Music Now!
 • Fel animateur, mae Jennifer wedi bod yn weithgar iawn mewn prosiectau ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, y BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru - o gyfansoddi caneuon i berfformiad wedi'i lwyfannu'n llawn. Mae hi wrth ei bodd yn cael ymuno â'r tîm ar gyfer prosiect CânSing.
Jennifer Walker

Osian Llyr Rowlands

osian.rowlands@cansing.org.uk
 • Cafodd Osian ei eni a'i fagu yng Nghaerffili, ond bellach mae'n byw yng Nghaerdydd. Enillodd radd B.A. Anrhydedd mewn Hanes a Hanes Cymru o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Cwblhaodd Ddiploma Ôl Radd mewn astudiaethau lleisiol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
 • Mae Osian wedi perfformio amryw o rolau operatig, gan gynnwys Polythemus yn 'Acis and Galatea' (Handel) ac Old Adam Goodheart yn 'Ruddigore' (Gilbert and Sullivan)
 • Mae ei waith oratorio'n cynnwys Magnificat (Bach), Meseia (Handel), Y Greadigaeth (Haydn), Offeren Maria Theresa (Haydn), Offeren y Coroni (Mozart), Offeren yn C Leiaf (Mozart).
 • Cafodd Osian lwyddiant o oedran ifanc yn Eisteddfod yr Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Mae ef hefyd yn gyn-aelod o Gôr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru ac yng Ngherddorfa Genedlaethol Plant Prydain Fawr a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru fel telynor.
 • Mae'n canu gyda chôr llwyddiannus Cywair, Cantorion John S. Davies yn ogystal â'r ensemble lleisiol Fortza. Ef yw Rheolwr y Corws a'r Cydgysylltydd Addysg Allgymorth yng Nghorws Cenedlaethol BBC Cymru.
Osian Rowlands

Aled Powys Williams

aled.williams@cansing.org.uk
 • Mae Aled yn fariton ac yn wreiddiol o Ddyffryn Aman. Graddiodd o Goleg Cerdd a Drama Frenhinol Cymru, Caerdydd, lle'r astudiodd Astudiaethau Lleisiol. Bu'n llwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, ac mewn llawer o gystadlaethau eraill yn cynnwys bod yn rownd derfynol Canwr y Flwyddyn Bro Morgannwg a Chystadleuaeth Canwr Theatr Gerdd y Flwyddyn Cymru. Cymerodd Aled ran mewn dosbarthiadau meistr dan arweiniad Helmut Deutsch, Simon Lepper, Michael Martineau, Roger Nichols, Jeremy Huw-Williams a Mary Hammond. Mae ei berfformiadau fel gwestai yn cynnwys Dioddefaint St Ioan Bach, Offeren Fauré, Missa in Tempore Belli Haydn, Eleias Mendelssohn, Songs of the Fleet Stanford, Croeshoeliad Stainer ac Offeren yn G Schubert.
 • At yr uchod, mae'n aelod brwd o gôr meibion Only Men Aloud enillodd gystadleuaeth Last Choir Standing y BBC ac sy'n enillwyr y Classical Brit Award. Roedd hefyd yn aelod o Gorws Cenedlaethol Cymru'r BBC gyda phwy yr enillodd ysgoloriaeth. Mae ei rolau wedi cynnwys y Ceidwad - The Rake's Progress, Brenin Siarl - Candide (Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru), Don Cairo - Carmen (Lyric Music Society), Barwn de Gondermarck - La Vie Parisienne, Samuel - The Pirates of Penzance, Papageno - Y Ffliwt Hud (Coleg Cerdd a Drama Frenhinol Cymru) ac, yn fwy diweddar, eto gyda OICC gan greu rôl Billy ym mherfformiad cyntaf y byd o The Calling of Maisy Day.
 • Ochr yn ochr â'i berfformio, mae hefyd yn gweithio fel animateur lleisiol i Only Men Aloud, Head4Arts ac adran WNO MAX. Bydd Aled yn chwarae Aladdin y Nadolig hwn yn Theatr Glan yr Afon Casnewydd.
Aled Williams

Elin Llwyd

elin.llwyd@cansing.org.uk
 • Mae Elin yn wreiddiol o Gaerfyrddin. Astudiodd fel actores yn 'Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru' ac ers graddio yn 2004, mae wedi bod yn gweithio fel actores a chantores broffesiynol ar lwyfan a sgrîn.
 • Mae ei gwaith llwyfan yn cynnwys t eithiau Cenedlaethol gyda chwmniau Theatr Gwent, Theatr Na n'Óg, Cwmni Martyn Geraint, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr y Torch a The Wales Theatre Company, yn ogystal â sioeau ar gyfer agoriad sawl Eisteddfod yr Urdd ar draws y wlad. Mae Elin yn adnabyddus am ei phortread o gymeriad Katie ar 'Pobol y Cwm'.
 • Fel cantores, mae Elin wedi perfformio ledled Cymru ac Ewrop. Mae' hefyd yn aelod o dri chôr; Cywair, Cytgan a Côrdydd, yn ogystal â'r grwp lleisiol Da Capo. Yn 2002 derbyniodd Ysgoloriaeth Wilbert Lloyd Roberts, a cymerodd ran yng ngyngherddau a dathliadau agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru.
 • Mae Elin wedi hyfforddi nifer o unigolion dros y blynyddoedd, ac arweiniodd Gôr Merched CF1 i lwyddiant Cenedlaethol yn 2006 a 2007.
Elin Llwyd