Am CânSing

Cefndir

Mae CânSing yn sefydliad nid-er-elw. Ariannwyd y prosiect yn wreiddiol gan Llywodraeth Cymru, fodd bynnag, mae wedi cael ei gyflwyno heb gymorth ers Gorffennaf 2014.

Gweledigaeth

Nod cyffredinol y gwaith hwn yw codi proffil a safon canu ledled Cymru drwy ymestyn cyfleoedd a gwella ansawdd y ddarpariaeth a darpariaeth o fewn ysgolion, cymunedau, teuluoedd, busnesau ac ym mhob man.

Y tair elfen allweddol y rhaglen yw:

 • Adnoddau o ansawdd uchel
 • Hyfforddiant a chefnogaeth i ysgolion
 • Dathlu llwyddiannau

Adnoddau

Mae'r Pecyn Cymorth CânSing yn adnodd hyblyg, datblygiadol â all ddatblygu i ddiwallu anghenion defnyddwyr ar draws y sectorau.

Mae Banc Caneuon CânSing yn cynnwys caneuon sydd eisioes yn bodoli a deunydd newydd. Mae'r holl ddeunyddiau ac adnoddau ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Mae'r adnoddau yn cynnwys :

 • dros 100 o ganeuon gyda sgriniau rhyngweithiol a traciau cefndirol (Banc Caneuon)
 • canllawiau Cwricwlwm Cenedlaethol cysylltiedig ar gyfer addysgu a dysgu pob cân (ar gyfer ysgolion)
 • fideos tiwtorial ( Bît bocsio, geirio, ymarferion anadlu)
 • ymarferion cynhesu lleisiol gyda chefnogaeth a sgriniau
 • cysylltiadau i adnoddau defnyddiol eraill (e.e adnoddau Llythrennedd)

Mae holl adnoddau ar gael ar wefan CânSing [www.cansing.org.uk].

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Yn ychwanegol at y Pecyn Cymorth a Deunyddiau mae tîm CânSing yn darparu hyfforddiant sydd yn cynnwys:

 • Cyflwyniad Sylfaenol i CânSing a sut i ddefnyddio'r adnoddau.
 • Cymorth pwrpasol ychwanegol (mewn lleoliad sy'n addas i chi).
 • Hyfforddiant Llythrennedd / sy'n canolbwyntio ar thema

Dathliadau - Diwrnod Cenedlaethol CânSing

Ers 2010 mae dathliad Cenedlaethol CânSing wedi darparu ysgolion, Awdurdodau Lleol a sefydliadau partneriaethol gyda gyfle hanfodol i ddathlu'r hyn a gyflawnwyd drwy weithio gyda CânSing.

Partneriaethau

Mae CânSing yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau, gan gynnwys:

 • Opera Cenedlaethol Cymru
 • Cerddorfa Genedlaethol y BBC a Chorws Cymru
 • CILT Cymru
 • TRAC

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod darn o waith ar y cyd, e-bostiwch: info@cansing.org.uk

Cyfathrebu

Dylai unrhyw un sy'n dymuno derbyn diweddariadau rheolaidd ar gynnydd y fenter hon gofrestru gyda'r Rheolwr Prosiect, Suzanne Barnes [suzanne.barnes@cansing.org.uk].