Cân: Hwrê i'r trydan

Teitl:
Hwrê i'r trydan
Cyfansoddwr:
Sioned Webb
Trefniant:
Geiriau:
Sioned Webb
Cywair:
Amrediad lleisiol:
Rhannau:
0
Safon:
Hawdd
Thema:

Crëwyd yr adnodd hwn mewn partneriaeth rhwng Niwclear Pwer Horizon a CânSing a dderbyniodd fuddsoddiad gan A&B Cymru's CultureStep i gryfhau a datblygu eu partneriaeth greadigol.

Trwy CultureStep, mae C&B Cymru yn buddsoddi mewn partneriaethau arloesol rhwng y ddau sector, gan wella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd hirdymor. Mae CultureStep wedi'i gynllunio i annog nawdd newydd a datblygu ymgysylltiad busnes sefydledig â'r celfyddydau. 

http://cymraeg.aandbcymru.org.uk/culturestep-1/?force=2

Credits:

Alaw draddodiadol Gymreig

Geiriau Sioned Webb yn deillio o weithdai gyda phlant Ysgolion Talwrn a'r Graig Llangefni.

Lleisiau Plant Ysgolion Talwrn a'r Graig Llangefni. 

Llais Catrin Angharad Jones

Ffidil Huw Roberts

Telyn ac allweddellau Sioned Webb

Mandolin a gitar Emyr Rhys

Cyfarwyddwr Sioned Webb

Cynhyrchydd Emyr Rhys

Recordiwyd yn stiwdio Aran

Prosiect gan Horizon dan adain CânSing

Sgrîn Rhyngweithiol