Cân: Sing out loud

Teitl:
Sing out loud
Cyfansoddwr:
Einion Dafydd
Trefniant:
Einion Dafydd
Geiriau:
Cefin Roberts
Cywair:
E feddalnod Fwyaf
Amrediad lleisiol:
10fed
Rhannau:
4
Safon:
Heriol
Thema:
Canu / cyfeillgarwch / diwylliant

Fe gomisiynwyd y gân hon i adlewyrchu ethos prosiect CânSing. Mae'n sôn am ddiwylliant a threftadaeth Cymru, ac chân ddwyieithog yw hi sy'n adlewyrchu undod y ddwy iaith.

Os ydych yn dymuno canu'r gân yn uniaith Gymraeg mae yna eiriau Cymraeg ar gyfer yr adrannau Saesneg ar yr ail dudalen yn y ffeil geiriau. (addasiad Cymraeg gan Elin Angharad Davies)

Caneuon tebyg

Os ydych wedi dysgu'r gân yma, dyma ganeuon eraill tebyg:

Os oes gen ti gân