Cân: Souallé

Teitl:
Souallé
Cyfansoddwr:
trad
Trefniant:
Owain Gethin Davies
Geiriau:
trad
Cywair:
F Fwyaf
Amrediad lleisiol:
10fed
Rhannau:
3
Safon:
Canolradd
Thema:
Traddodiadol / suo gân

Suo gân yw hon. Ailadroddir y teitl 'Souallé' drwyddi draw. O'i chyfieithu ei hystyr yw 'Nos Da'.