Cân: Am weissen Strand (Ar lan y môr Almaeneg)

Teitl:
Am weissen Strand (Ar lan y môr Almaeneg)
Cyfansoddwr:
trad
Trefniant:
Owain Gethin Davies / Emyr Rhys
Geiriau:
trad
Cywair:
F Fwyaf
Amrediad lleisiol:
8fed
Rhannau:
1
Safon:
Canolradd
Thema:
Alaw werin / serch / blodau

Cân werin draddodiadol Gymraeg yw 'Ar lan y môr'. Cân serch yw hi. Lluniwyd y teitl Almaeneg (Ar y traeth gwyn) i gyd-fynd â rhythm gwreiddiol y cymal agoriadol.

Mae mwy o syniadau a dolenni i adnoddau cymorth i'w cael ar dudalennau Cânsing ar wefan CILT Cymru www.ciltcymru.org.uk. Yma ceir canllawiau ynganu, dolenni i ragor o ganeuon ac adnoddau mewn sawl iaith, syniadau i'ch helpu i ddatblygu eich prosiectau canu ac ITM ymhellach.