Cân: Junto al mar (Ar lan y môr Sbaeneg)

Teitl:
Junto al mar (Ar lan y môr Sbaeneg)
Cyfansoddwr:
Trad
Trefniant:
Owain Gethin Davies / Emyr Rhys
Geiriau:
Trad
Cywair:
F Fwyaf
Amrediad lleisiol:
8fed
Rhannau:
1
Safon:
Canolradd
Thema:
Alaw werin / serch / blodau

Cân werin draddodiadol Gymraeg yw 'Ar lan y môr'. Cân serch yw hi. Mae'r teitl Sbaeneg 'Junto al mar' yn cyd-fynd yn berffaith â'r rhythm gwreiddiol.

Mae mwy o syniadau a dolenni i adnoddau cymorth i'w cael ar dudalennau Cânsing ar wefan CILT Cymru (www.ciltcymru.org.uk). Yma ceir canllawiau ynganu, dolenni i ragor o ganeuon ac adnoddau mewn sawl iaith, syniadau i'ch helpu i ddatblygu eich prosiectau canu ac ITM ymhellach.