Cân: Gennai Rhythm

Teitl:
Gennai Rhythm
Cyfansoddwr:
George Gershwin
Trefniant:
Owain Gethin Davies / Emyr Rhys
Geiriau:
Ira Gershwin / Eleri Richards
Cywair:
B feddalnod Fwyaf
Amrediad lleisiol:
10fed
Rhannau:
3
Safon:
Heriol
Thema:
Sioe gerdd / pentatonig / trawsacennu

Dyma gân o'r sioe gerdd 'Crazy for you', ac fe'i cyhoeddwyd ym 1930. Defnyddir y dilyniant o gordiau a geir ynddi, a elwir yn 'newidiadau rhythm', yn sail ar gyfer llawer o ganeuon jazz eraill poblogaidd.