Cân: Casglu sbwriel

Teitl:
Casglu sbwriel
Cyfansoddwr:
Trad
Trefniant:
Owain Gethin Davies
Geiriau:
E Olwen Jones
Cywair:
G Fwyaf
Amrediad lleisiol:
8fed
Rhannau:
1
Safon:
Hawdd
Thema:
Casglu sbwriel

Dyma gân unsain ar thema benodol sy'n addas ar gyfer eu defnyddio gyda dysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen.