Cân: Hadau

Teitl:
Hadau
Cyfansoddwr:
Trad
Trefniant:
Owain Gethin Davies
Geiriau:
E Olwen Jones
Cywair:
D Fwyaf
Amrediad lleisiol:
8fed
Rhannau:
1
Safon:
Hawdd
Thema:
Hadau / Plannu / Blodau

Dyma gân unsain ar thema benodol sy'n addas ar gyfer eu defnyddio gyda dysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen.