Cân: Cân yr Elfennau - Eisteddfod yr Urdd 2015

Teitl:
Cân yr Elfennau - Eisteddfod yr Urdd 2015
Cyfansoddwr:
Robat Arwyn
Trefniant:
Robat Arwyn
Geiriau:
Robat Arwyn
Cywair:
F Fwyaf
Amrediad lleisiol:
9fed
Rhannau:
2
Safon:
Heriol
Thema:
Elfennau cerddorol / cyfansoddi / caneuon

Comisiynwyd y gân hon gan CânSing ac mae'n defnyddio'r geiriau fel cyfrwng i gyflwyno elfennau cerddorol.

Dyma fersiwn deulais o'r gân ar gyfer cystadleuaeth corau mawr ysgolion cynradd yn Eisteddofd yr Urdd Caerffili a'r cylchh - 2015.

Am fwy o fanylion ewch draw i wefan yr Urdd (http://www.urdd.org/eisteddfod/caerffili-2015)