Cân: Y Gelynnen

Teitl:
Y Gelynnen
Cyfansoddwr:
Trad
Trefniant:
Owain Gethin Davies
Geiriau:
Traddodiadol / Carlene Marr a Syr Idris Bell
Cywair:
C Fwyaf
Amrediad lleisiol:
9fed
Rhannau:
3
Safon:
Canolradd
Thema:
Alaw werin / coed / adar

Cân werin draddodiadol Gymreig ydi 'Y Gelynnen'. Mae'r gân yn llawenhau am y goeden gelyn.

Caneuon tebyg

Os ydych wedi dysgu'r gân yma, dyma ganeuon eraill tebyg:

Migldi Magldi

Dacw nghariad