Cyfarfod y Tîm

Jenny Pearson

jenny.pearson@cansing.org.uk

Mae Jenny'n perfformio ar raddfa ryngwladol fel unawdydd mezzo soprano proffesiynol ac fel aelod o gôr.

Mae Jenny'n frwdfrydig ac yn angerddol ynglyn â'r effaith gadarnhaol y gall canu ei chael ar fywyd rhywun ifanc ac wrth ei bodd yn cael cyfle i helpu i drosglwyddo sgiliau canu da a boddhaus mewn awyrgylch hapus a diogel.

Mae Jenny yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Jenny Pearson
<< Nôl