Cyfarfod y Tîm

Osian Llyr Rowlands

osian.rowlands@cansing.org.uk

Cafodd Osian ei eni a'i fagu yng Nghaerffili, ond bellach mae'n byw yng Nghaerdydd. Enillodd radd B.A. Anrhydedd mewn Hanes a Hanes Cymru o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Cwblhaodd Ddiploma Ôl Radd mewn astudiaethau lleisiol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae Osian wedi perfformio amryw o rolau operatig, gan gynnwys Polythemus yn 'Acis and Galatea' (Handel) ac Old Adam Goodheart yn 'Ruddigore' (Gilbert and Sullivan)

Mae ei waith oratorio'n cynnwys Magnificat (Bach), Meseia (Handel), Y Greadigaeth (Haydn), Offeren Maria Theresa (Haydn), Offeren y Coroni (Mozart), Offeren yn C Leiaf (Mozart).

Cafodd Osian lwyddiant o oedran ifanc yn Eisteddfod yr Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Mae ef hefyd yn gyn-aelod o Gôr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru ac yng Ngherddorfa Genedlaethol Plant Prydain Fawr a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru fel telynor.

Mae'n canu gyda chôr llwyddiannus Cywair, Cantorion John S. Davies yn ogystal â'r ensemble lleisiol Fortza. Ef yw Rheolwr y Corws a'r Cydgysylltydd Addysg Allgymorth yng Nghorws Cenedlaethol BBC Cymru.

Osian Llyr Rowlands
<< Nôl