Cân > Caneuon Cyfnod Sylfaen > Casglu sbwriel

Manylion

Teitl: Casglu sbwriel
Cyfansoddwr: Trad
Trefniant: Owain Gethin Davies
Geiriau: E Olwen Jones
Cywair: G Fwyaf
Cwmpas lleisiol: 8fed
Rhannau: 1
Safon: Hawdd
Thema: Casglu sbwriel

Casglu sbwriel

 Dyma gân unsain ar thema benodol sy'n addas ar gyfer eu defnyddio gyda dysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen.