Ymwadiad

Tra y cymerwyd pob gofal wrth lunio adnoddau CânSing i sicrhau eu bod yn gywir ar adeg eu cyhoeddi, ni ellir dal CânSing yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod nac anghyfleustra a achosir o ganlyniad i unrhyw wall neu amryfusedd o fewn y tudalennau hyn.

Er bod pob cyfeiriad at adnoddau allanol [gan gynnwys unrhyw wefannau a gysylltir â'r CânSing] yn cael ei wirio ar adeg y crynhoi ac yn rheolaidd, nid yw CânSing yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am nac yn cymeradwyo fel arall unrhyw wybodaeth a gynhwysir yn y tudalennau hyn, gan gynnwys unrhyw adnoddau a enwir.

Nid yw CânSing yn argymell nac yn darparu cefnogaeth ar gyfer unrhyw feddalwedd y gellir cyfeirio ati o fewn y safle.