CânSing ar youtube


Cliciwch yma i ymweld â sianel youtube CânSing.

Croeso i CânSing - [11/12/2018]

Croeso i CânSing. Os mai hwn yw eich ymweliad cyntaf i'n safle we ni os gwelwch yn dda a wnewch chi gymryd ychydig o funudau i gael golwg ar ein safle; mae gennym gasgliad eang o ddeunyddiau sy'n arbennig o addas i'w defnyddio yn yr ysgol - ond wrth gwrs yn rhydd i gael ei defnyddio gan unrhyw un mewn unrhyw leoliad!

Ymysg yr holl ganeuon, byddwch yn dod o hyd i nifer fach o ddarnau sy'n gofyn am enw defnyddiwr er mwyn mewngofnodi; oherwydd cyfyngiadau hawlfraint rydym yn unig yn gallu cynnig hyn i ysgolion yng Nghymru lle mae o leiaf un aelod o staff wedi cymryd rhan yn ein hyfforddiant. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am hyn, neu ngen eich hatgoffa o'ch manylion mewngofnodi cysylltwch â ni.
 
Mae nifer o bwyntiau eraill i'w nodi am y tymor sydd i ddod, gan gynnwys:

CânSing a Llythrennedd - rydym eisoes wedi cyflwyno'r nifer o gwrsiau hyfforddi llwyddiannus iawn yn canolbwyntio ar wneud cysylltiadau rhwng CânSing a'r elfen llythrennedd y FfLlRh (CA2). Os oes gennych ddiddordeb yn yr elfen hon o'n gwaith, cysylltwch â mi yn uniongyrchol.

Hyfforddiant: rydym yn y broses o cadarnhau'r trefniadau ar gyfer ein rhaglen hyfforddiant, os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn hyfforddiant CânSing neu'n gallu cynnig eich ysgol fel lleoliad ar gyfer un o'n sesiynau min nos, cysylltwch â ni.
 
Fel bob amser, mae'r tîm CânSing yma i gynnig cymorth mewn unrhyw ffordd y gallwn. Rydym hefyd yn falch iawn o glywed adborth gan ein cydweithwyr ar draws y DU a thu hwnt, felly cysylltwch â ni!
 
Suzanne


Suzanne Barnes
Cyfarwyddwr
suzanne.barnes@cansing.org.uk

Cân yr wythnos

Teitl: Fendigaid Nos
Cywair: G fwyaf
Cwmpas lleisiol: 10fed
Safon: Canolradd
Thema: Carol / Y Nadolig / Cristnogaeth
Agor yr adnodd yma
Adborth ar yr adnodd yma
Mae angen Flash a Javascript ymlaen i weld y wefan yma fel y bwriadwyd.
Lawrlwytho Chwaraewr Flash!