Cân: Ar lan y môr

Teitl:
Ar lan y môr
Cyfansoddwr:
Trad
Trefniant:
Owain Gethin Davies / Emyr Rhys
Geiriau:
Trad : Eleri Richards
Cywair:
F Fwyaf
Amrediad lleisiol:
8 fed
Rhannau:
2
Safon:
Canolradd
Thema:
Alaw werin / serch / blodau

Cân werin draddodiadol Gymreig yw 'Ar lan y môr'. Cân serch yw hi ac fe genir y frawdddeg agoriadol yn y Gymraeg.