Cân: Sain y Morthwylion

Teitl:
Sain y Morthwylion
Cyfansoddwr:
Rossini
Trefniant:
Helen Woods
Geiriau:
George Mead/ Sioned Harries
Cywair:
C Fwyaf
Amrediad lleisiol:
14eg B3-A5
Rhannau:
4
Safon:
Heriol
Thema:
Opera / Cynnwrf / Pendro / Dryswch

WNO

'Sain y Morthwylion' yw'r gân olaf ar ddiwedd act gyntaf The Barber of Seville (1816), opera enwocaf y cyfansoddwr Eidalaidd, Gioachino Rossini. Yn yr olygfa yma, mae'r heddlu'n cyrraedd tŷ Doctor Bartolo i dal Cownt Almaviva, sydd wedi'i guddio fel 'Lindoro' – ond maent yn ei ryddhau pan mae'n datgelu ei wir hunaniaeth.

 Mae pob un o gymeriadau'r opera ar y llwyfan, ac mae pawb wedi drysu ynglŷn â pham mae 'Lindoro' wedi cael ei ryddhau. Mae'r awyrgylch yn llawn tensiwn, gan fod Doctor Bartolo yn ddig ac mae Almaviva eisiau achub Rosina (merch fabwysiedig Doctor Bartolo). Mae 'Sain y Morthwylion' yn mynegi emosiynau pawb; maent yn teimlo eu bod yn mynd yn wallgof!