Cân: Siman Tov

Teitl:
Siman Tov
Cyfansoddwr:
Traddodiadol Hebreig | Traditional Hebrew
Trefniant:
Gabriel Chernick: www.gabrielchernick.co.uk
Geiriau:
Traddodiadol | Traditional
Cywair:
D leiaf
Amrediad lleisiol:
11fed
Rhannau:
1
Safon:
Hawdd
Thema:
Dathliadau/teulu/byd

Cân orfoleddus o ddathlu a llongyfarch yw Siman Tov ac fe'i cenir yn aml mewn priodasau Iddewig. Mae prif linell y gân yn golygu ‘arwyddion da’ a ‘mazal tov’ yn golygu ‘lwc dda’.

Mae'r gân hon yn rhan o'r 'Casgliad Dathliadau' - casgliad o ganeuon thematig sy'n cydnabod ac yn hyrwyddo diwylliant cyfoethog a phoblogaeth ieithyddol amrywiol Cymru - Gwnaed y casgliad hwn yn bosibl trwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru.