Cân: Yma o Hyd

Teitl:
Yma o Hyd
Cyfansoddwr:
Dafydd Iwan
Trefniant:
Dafydd Iwan (BSL Paul Whittaker OBE)
Geiriau:
Dafydd Iwan
Cywair:
A Leiaf
Amrediad lleisiol:
8 fed
Rhannau:
1
Safon:
Heriol
Thema:
Yr iaith Gymraeg, hanes Cymru, pêl-droed Cym

Mae'r gân hon yn dathlu iaith a diwylliant Cymru; fe’i hysgrifennwyd gan Dafydd Iwan yn 1981 i ddangos bod Cymru a’r Gymraeg “yma o hyd” er gwaethaf canrifoedd o heriau a bygythiadau. Ers hynny fe’i mabwysiadwyd gan ‘Y Wal Goch’ fel anthem answyddogol Pêl-droed Cymru.

Trefnir a pherfformir fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gan Paul Whittaker OBE.

Mae'r gân hon yn rhan o'r 'Casgliad Dathliadau' - casgliad o ganeuon thematig sy'n cydnabod ac yn hyrwyddo diwylliant cyfoethog a phoblogaeth ieithyddol amrywiol Cymru - Gwnaed y casgliad hwn yn bosibl trwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Fideos BSL

Taflen Gefnogi Cân

Sgrîn Rhyngweithiol