Ymarfer: Ymarfer Llais 3 (Be' sy'n well na chanu?)

Teitl:
Ymarfer Llais 3 (Be' sy'n well na chanu?)
Fformat:
Rhyngweithiol
Manylion pellach:

Yn ogystal â pharatoi’r corff ac anadlu, mae angen cynhesu tannau’r llais hefyd. Mae angen i chi gynhesu tannau’r llais, yn yr un modd ag y mae angen cynhesu cyhyrau eraill eich corff cyn gwneud defnydd helaeth ohonynt. Mae’n bosibl mai ond ychydig o wahaniaeth fydd rhwng diwedd yr ymarferion cynhesu llais a dechrau’r sesiwn ganu. Meddyliwch am eich ymarfer cynhesu fel dechrau’r sesiwn ganu.

Sgrîn Rhyngweithiol

Ymarfer Llais 3 (Be' sy'n well na chanu?)

Sgrîn Rhyngweithiol