Cân: Os oes gen ti gân

Teitl:
Os oes gen ti gân
Cyfansoddwr:
Owain Llwyd (BSL Paul Whittaker OBE)
Trefniant:
Owain Llwyd
Geiriau:
Mei Mac
Cywair:
B feddalnod Fwyaf
Amrediad lleisiol:
10fed
Rhannau:
4
Safon:
Heriol
Thema:
Canu / cyfeillgarwch / caneuon

Comisiynwyd y gân hon i ddathlu ail Ddiwrnod CânSing yn 2012. Mae'n pwysleisio'r ffordd y mae cerddoriaeth yn cyfrannu tuag at gyfoethogi bywydau.

Trefnir a pherfformir fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gan Paul Whittaker OBE. Mae'r gân hon yn rhan o'r 'Casgliad Dathliadau' - casgliad o ganeuon thematig sy'n cydnabod ac yn hyrwyddo diwylliant cyfoethog a phoblogaeth ieithyddol amrywiol Cymru - Gwnaed y casgliad hwn yn bosibl trwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Fideos BSL