Cyfarfod y Tîm

Elin Llwyd

elin.llwyd@cansing.org.uk

Mae Elin yn wreiddiol o Gaerfyrddin. Astudiodd fel actores yn 'Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru' ac ers graddio yn 2004, mae wedi bod yn gweithio fel actores a chantores broffesiynol ar lwyfan a sgrîn.

Mae ei gwaith llwyfan yn cynnwys t eithiau Cenedlaethol gyda chwmniau Theatr Gwent, Theatr Na n'Óg, Cwmni Martyn Geraint, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr y Torch a The Wales Theatre Company, yn ogystal â sioeau ar gyfer agoriad sawl Eisteddfod yr Urdd ar draws y wlad. Mae Elin yn adnabyddus am ei phortread o gymeriad Katie ar 'Pobol y Cwm'.

Fel cantores, mae Elin wedi perfformio ledled Cymru ac Ewrop. Mae' hefyd yn aelod o dri chôr; Cywair, Cytgan a Côrdydd, yn ogystal â'r grwp lleisiol Da Capo. Yn 2002 derbyniodd Ysgoloriaeth Wilbert Lloyd Roberts, a cymerodd ran yng ngyngherddau a dathliadau agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae Elin wedi hyfforddi nifer o unigolion dros y blynyddoedd, ac arweiniodd Gôr Merched CF1 i lwyddiant Cenedlaethol yn 2006 a 2007.

Elin Llwyd
<< Nôl