Cyfarfod y Tîm

Ruth Evans

ruth.evans@cansing.org.uk

Mae Ruth yn dod o Llanarmon-yn-Iâl, pentref bach ym Mryniau Clwyd y tu allan i Rhuthun. Mae'n israddedig o Brifysgol Rhydychen (St Edmund Hall) gydag ysgoloriaeth gorawl ac mae wedi bod yn gerddor brwd ers eich dyddiau ysgol (aelod o Gorau Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr, Eglwys Gadeiriol Caer Nave a Cherddorfa Ieuenctid Glannau Mersi). Mae hi wedi cwblhau MA mewn cerddoriaeth o Brifysgol Bangor, yn astudio llais gyda Marian Bryfdir yn ogystal a cerddoreg olygyddol (yn seiliedig ar y cyfansoddwraig Cymreig benywaidd Grace Williams).

Mae Ruth bellach yn gweithio i Opera Cenedlaethol Cymru, fel Cynhyrchydd yn yr Adran Ieuenctid a Chymuned ac yn 2012 cydlynodd oratorio newydd yn y Gymraeg Gair ar Gnawd. Gyda ei chyd animateur CânSing, Elin Llwyd, arweiniodd y Music Nation Cenedlaethol Flash Mash yn Wrecsam i ddathlu'r Gemau Olympaidd (cafodd ei ddarlledu ar S4C, BBC Radio Wales a Radio 3!). Mae hi yn arweinydd gweithgar o Côr Meibion Caerwys, Côr Dewi Sant (Côr Cymunedol Bryniau Clwyd) ac mi roedd yn arweinydd cynorthwyol (ac unawdydd soprano) gyda Ann Atkinston ar gyfer perfformiad 'Armed Man' gan Karl Jenkins yn 2012 fel rhan o Wyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

Mae hi'n edrych ymlaen yn arw i fod yn aelod diweddaraf o'r tîm ac i weithio gyda'r gymuned CânSing yn 2013!

Ruth Evans
<< Nôl