Cyfarfod y Tîm

Owain Gethin Davies

owaingethin@cansing.org.uk

Mae Owain Gethin Davies yn hangu yn wreiddiol o ardal Llandudno ond bellach wedi ymgartrefu yn Nhregarth ger Bangor. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Y Creuddyn cyn mynd i Brifysgol Bangor i astudio gradd BMus (cerddoriaeth). Yn dilyn graddio aeth ymlaen i gwblhau cwrs addysg uwchradd a derbyn ei swydd ddysgu cyntaf yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon.

Ers 2005 mae'n Bennaeth yr Adran Gerddoriaeth yn ei hen ysgol sef Ysgol Y Creuddyn. O dan ei arweiniad mae'r ysgol wedi ennill yn yr Urdd ar sawl achlysur gyda corau amrywiol yr ysgol a caneuon actol. Am gyfnod o ddwy flynedd (2008 - 2010) aeth Owain Gethin ar secondiad gyda NGfL Cymru fel Swyddog Datblygu Maes Cerddoriaeth gan ddatblygu adnoddau Cerddoriaeth o'r Cyfnod Sylfaen hyd at gyrsiau Lefel A ar gyfer y safle. Dyma arweiniodd at ei waith gyda CânSing, mae Owain Gethin wedi bod yn rhan o'r tîm ers y dechrau. Mae ei ddyletswyddau yn cynnwys - rhedeg y safle we, awduro'r adnoddau sydd ar y safle o drefnu a dewis y caneuon sydd wedi cael eu dethol, ysgrifennu'r Arweinlyfr CânSing a llunio yr holl Daflenni Cefnogi Cân.

Mae Owain Gethin yn ogystal wedi awduro sawl adnodd Cerddoriaeth megis cyfres o unedau ar BBC Bitesize, Gwerthuso TGAU, Cyfansoddi Creadigol ac Theori Cerddoriaeth a Sain.

Owain Gethin Davies
<< Nôl