Cyfarfod y Tîm

Suzanne Barnes

suzanne.barnes@cansing.org.uk

Mae Suzanne yn byw yn Sir y Fflint ac mae wedi bod yn gweithio i ContinYou Cymru ers 2008. Pan gafodd y cynllun peilot CânSing ei ariannu am y tro cyntaf yn 2009, fe benodwyd Suzanne fel rheolwr. Fodd bynnag, NID cefndir cerddorol sydd gan Suzanne!

Ar ôl cyflawni ei gradd Astudiaethau Cymunedol ac Ieuenctid yn Lancaster, dychwelodd Suzanne i Ogledd Cymru ac mae wedi treulio ei gyrfa yn y "trydydd sector"; yn gyntaf i Ieuenctid Cymru ac yna, cyn ymuno a ContinYou Cymru, cafodd ei chyflogi gan fudiad Achub y Plant ei phrif swyddogaeth oedd gweithredu fel Swyddog Tlodi Plant Cymru.

Mae gwaith Suzanne wedi'i wreiddio'n gadarn mewn hawliau plant ac mae'r rhain yn egwyddorion hanfodol o hyd wrth gyflwyno CânSing, ochr yn ochr â'i chred bod pob plentyn, waeth beth yw eu cefndir yn cael yr un mynediad at ddarpariaeth o ansawdd uchel.

Mae rheoli CânSing yn parhau i fod yn her enfawr, ond hefyd yn un o lwyddiannau mwyaf arwyddocaol Suzanne yn ei gyrfa hyd yn hyn.

Suzanne Barnes
<< Nôl