Adnoddau Newydd DARNAU DATHLU! - [16/09/2023]

Adnoddau Newydd DARNAU DATHLU! Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein bod yn ychwanegu 5 Cân newydd i'n Darnau Dathlu! Bydd rhain ar gael i bawb o 25/09/23. Detholiad gwych o ganeuon dathlu bachog o whanol ddiwylliannau ac ieithoedd o'n cymunedau amrywiol yng Nghymru! Defnyddiwch y rhain fel bachyn i'ch thema, i ffocysu ar ddysgu am y ieithoedd, diwylliannau, crefyddau a chymunedau gwahanol yng Nghymru ac i ddathlu ein gwahaniaethau rhyfeddol. Daw pob cân gyda'n sgriniau rhyngweihiol arferol, Taflen Cefnogi Canu llawn, yn ogystal â chymorth gydag ynganu, cyfiethiad geiriau, syniadau i ddatblygu sgiliau ac awgrymiadau traws-gwricwlaidd i ddatblygu ar draws y MDAP o fewn Cwricwlwm i Gymru.

CânSing ar youtube

Pam ddim ymweld â'n sianel YouTube