Sgriniau Ryngweithiol Newydd ac Adnoddau Cwricwlwm wedi eu cyhoeddi! - [18/05/2022]

Rydym wrth ein bodd yn lansio ein hadnoddau newydd, wedi'u hadnewyddu, sydd wedi'u cynllunio i gefnogi ysgolion yng Nghymru.

Mae cefnogaeth hollbwysig Llywodraeth Cymru wedi galluogi:

  • Trosi ein sgriniau rhyngweithiol i fformat mwy addas a chyfredol i'n galluogi i barhau i'w darparu, heb ffi, i ysgolion a chymunedau ledled Cymru a thu hwnt.
  • Adnewyddu ei’n hadnoddau cefnogaeth a challawiau i athrawon gan sicrhau eu bod yn cefnogi cynllunio, addysgu a dysgu effeithiol a chreadigol ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru Newydd.

Yn ogystal, byddwn yn ychwanegu casgliad newydd o ganeuon, fydd yn barod ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, yn canolbwyntio ar ehangu amrywiaeth ein cynnwys.

Dilynwch ni ar twitter (@cansingcymru) am fwy o wybodaeth

CânSing ar youtube

Pam ddim ymweld â'n sianel YouTube